Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
corporate communication
εταιρική επικοινωνία
 
 

Η «Εταιρική Επικοινωνία» εμφανίζεται και ως μάθημα σε πολλά αμερικανικά πανεπιστήμια. Οι μεγάλες εταιρείες (corporations) έχουν καλά μελετημένο και συνεχώς φροντιζόμενο σύστημα επικοινωνίας μεταξύ τους, με κρατικές υπηρεσίες, με ξένες εταιρείες. Οι επικοινωνίες γίνονται με το κατάλληλο επίπεδο, τον υπεύθυνο κλάδο, το υπεύθυνο προσωπικό.


Επικοινωνούν πάνω σε θέματα συντονισμού σε Ε&Α, θέματα εμπορίας ακόμα και ανταγωνισμού. Πολλές φορές δεν ξεχωρίζεις πού σταματά η μια εταιρεία ή υπηρεσία και πού ξεκινά η άλλη. Απλό παράδειγμα το Γουίντοους της Μικροσόφτ και η Ιντελ. Γουίντελ.

Καταχώρηση: 29/04/2015 14:29
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS