Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
year-on-year basis
σε χρονιαία βάση, σ' ετήσια βάση
 
 

Στατιστικός όρος που αφορά την μετατροπή δδμνων (τριμηνιαίων, τετραμηνιαίων) σε χρονιαία. Δλδ, με βάση επιμέρους και σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια γίνεται υπολογισμός για όλη τη χρονιά.

Καταχώρηση: 02/05/2015 13:02
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS