Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΜΤΑΔ, μιτάδ, μετατραυματική αγχωτική διαταραχή, μετατραυματική διαταραχή
PTSD, post-traumatic stress disorder
 
 

Ότι απομένει νοητικά και ψυχικά μετά από μια τραυματική εμπειρία όπως διαβάζοντας τη μετάφραση αυτού του όρου σε άλλα λεξικά.

Καταχώρηση: 25/05/2015 15:09
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS