Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ακυρώνω, άκυρο, ακύρωση, ματαιώνω
cancel, cancelled, cancellation
 
 

Η ακύρωση μιας εντολής, η ακύρωση μιας πιστωτικής κάρτας, μιας συνεδρίας, μιας συνάντησης, ενός γραμματίου, μιας συμφωνίας. Η εντολή «άκυρo» παρουσιάζεται σε κάθε πλαίσιο διαλόγου ή επιλογής. Όποιες εντολές ή επιλογές κι αν κάνετε δεν εφαρμόζονται αν πατήσετε «άκυρο» και η κατάσταση παραμένει ως έχει, δηλ. εφαρμόζονται οι προηγούμενες επιλογές.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS