Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
crowdfunding, crowd-funding
πληθοπορισμός, πληθοπορίζω, πληθοπορισμένο
 
 

Πληθοπορισμός, μια παλιά πρακτική χρηματοδότηση ενός εγχειρήματος που πήρε νέο όνομα. Η από πολλού χρηματοδότηση είτε με μετοχές, είτε με δάνεια ή, πιο συχνά με συμμετοχή στο κεφάλαιο.

Καταχώρηση: 11/06/2015 00:07
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS