Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
dwarf planet
νανοπλανήτης
 
 

Τα Αμερικανάκια κατηγοριοποίησαν τους πλανήτες ανάλογα με την υδρόστασή τους (τι;) και τους καταλόγισαν. Εμείς ακόμα μελετούμε τον κατάλογο.

Καταχώρηση: 14/07/2015 12:37
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS