Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
radiocarbon dating, carbon dating
ραδιοχρονολόγηση, ανθρακική ραδιοχρονολόγηση
 
 

Ο ραδιοάνθρακας (ραδιενεργός άνθρακας, C14) παύει να αναπαράγεται σε οποιονδήποτε οργανισμό μετά τον θάνατό του και αρχίζει να μειώνεται σταθερά. Με βάση τα κατάλοιπα αυτού του άνθρακα μπορεί να γίνει χρονολόγηση, λίγο πάνω λίγο κάτω, για το πότε πέθανε αυτός ο οργανισμός. Ραδιοχρονολόγηση μπορει να γίνει και σε αντικείμενα ου περιέουν οργανικά στοιχεία.

Καταχώρηση: 22/07/2015 18:43
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS