Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
κανονικό, κανονική μορφή, κανονικοποιώ, κανονικοποίηση
canonical, canonical form, normal, normalize, normalization
 
 

Απλώς το κανονικό. Αυτό που συντάσσεται και λειτουργεί με βάση τις κανονικές διαδικασίες και πρωτόκολλα χωρίς οποιαδήποτε απόκλιση ή ιδιωματισμό. Αναφέρεται συνήθως σε διεπαφές που ακολουθούν βασικούς γνωστούς κανόνες χωρίς αποκλίσεις. Με τόσες αποκλίσεις σήμερα, σε όλα τα πράματα, είναι ανάγκη να ορίσουμε τι είναι κανονικό.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS