Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
bomb, bombe, bomba
βόμβα
 
 

Επειδή συχνά βλέπουμε σε λεξικά ότι η λέξη προέρχεται από το λατινικό bombus, απλά το διορθώνουμε. Η λέξη προέρχεται από την ελληνική ηχοποίητη βόμβος.-

Καταχώρηση: 20/08/2015 11:53
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS