Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
capacitance
πυκνοχωρητικότητα
 
 

Ο πυκνωτής, είναι ένα εξάρτημα που έχει τη δυνατότητα να συγκρατεί την ηλεκτρική φόρτισή του σε στατική μορφή. Πυκνοχωρητικότητα είναι η μέτρηση της δυνατότητας του πυκνωτή ή άλλης συσκευής να συγκρατεί τη φόρτισή της. Μετριέται σε Φαράτια (Farat).

Στην περίπτωση της μικροηλεκτρονικής μιλούμε για μικροφαράτια ή και πικοφαράτια. Η φόρτιση αυτή σε συνδυασμό με διαντιστάτες (τρανσίστορ) χρησιμοποιείται στην κράτηση δυφίων στη μνήμη του υπολογιστή.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS