Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΕΤΝΣ, εταυνισί, Ευρωπαϊκό Ταμείο Νομισματικής Σταθερότητας
.
EFSF, European Financial Stability Facility
 
 

Στην αρχή συγχυστήκαμε από μια εφημερίδα, αλλά επιμέναμε και ξεσυγχυστήκαμε.
Λοιπόν: Το ΕΤΝΣ, (εταυνισί) είναι ταμείο της ΕΕ που μαζεύει λεφτά και τα δανείζει σε χώρες που έχουν ανάγκη.
Το άλλο, ΕΣΝΕ (εσνέ, Ευρωπαϊκό Σύστημα Νομισματικού Εποπτίας) είναι το εποπτικό σύστημα νομισματικής κατάστασης.

Καταχώρηση: 23/08/2015 11:37
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS