Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΔΘΠΑ, διθπα, Διεθνής Θερμοπυρηνικός Πειραματικός Αντιδραστήρας
ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor
 
 

 Άντε πάλε, θα φτιάξουν στη Γαλλία αντιδραστήρα για να πετύχουν σύντηξη ατόμων για καθαρή ενέργεια. Κόστος 20δισ κ. (κάτι). Νομίζουμε ότι οι φυσικοί μας ξέμειναν από ιδέες, και από λεφτά.

Καταχώρηση: 27/08/2015 14:30
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS