Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
body snatch, body snatching, body snatcher
νεκραρπάζω, νεκραρπαγή, νεκράρπαγας
 
 

Η αρπαγή για οποιοδήποτε λόγο ανθρώπινου πτώματος.
Γιατί μια λέξη; Επειδή είναι καλυτερο να εκφραζόμαστε με μονολέξεις με μονοέννοιες.

Καταχώρηση: 28/08/2015 16:39
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS