Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
space junk, orbital debris, space waste, space debris
διαστημικά κατάλοιπα, διαστημικά απόβλητα
διάστημα
 
 

Πλαστικά σακούλια, λάστιχα αυτοκινήτων, μηχανέλαια, χαλασμένες αντένες τηλεόρασης, μπάζα. Τα συνηθισμένα που έχουμε στη γη, μόνο που περιστρέφονται πάνω απ' τα κεφάλια μας.


-Μας είπαν ότι η ΝΑΣΑ κατασκευάζει «διαστημικό κάρο σκουπιδιάρικο».

Καταχώρηση: 27/09/2015 20:28
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS