Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΜονοΚεφ, Μόνο Κεφαλαία
Caps Lock
 
 

ΜονοΚεφ (CapsLock) είναι το πλήκτρο στο πληκτρολόγιο γραφομηχανής ή υπολογιστή που επιτρέπει το γράψιμο μόνο κεφαλαίων. Στις παλιές γραφομηχανές αυτό γινόταν με πάτημα του πλήκτρου ΜονοΚεφ (Μεταθέτης, Shift) το οποίο παρέσυρε προς τα κάτω και κλείδωνε το πλήκτρο Κεφ (Κεφαλαία). Έτσι και με τα δυο χέρια ελεύθερα ο δακτυλογράφος έγραφε μόνο κεφαλαία λόγω της μόνιμης μετάθεσης του οχήματος (κύλινδρου). Με δεύτερο πάτημα του πλήκτρου ΜονοΚεφ (Μτθτης) ή Κεφ, το όχημα επανερχόταν στην κανονική θέση για γραφή πεζών.

Ακριβώς το ίδιο γίνεται με τα ίδια πλήκτρα στον ίδιο τόπο με ηλ-τρόπο σήμερα. Με μια διαφορά. Το πλήκτρο ΜονοΚεφ και Μτθτης συλλειτουργούσαν ενώ σήμερα είναι δυο αυτόνομα πλήκτρα λόγω πολλών άλλων λειτουργιών που δόθηκαν στον Μτθτη.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS