Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
εγκαταλείψτε ταχέως, ταχεία εγκατάλειψη
fail fast
 
 

Η ταχύτητα είναι σήμερα πολύ μπασμένη. Όλα στο πρόσω ολοταχώς. Κι όταν κάτι δεν γίνεται, δεν βγαίνει, τότε η συμβουλή είναι  «εγκαταλείψτε ταχέως».

Καταχώρηση: 28/11/2015 12:24
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS