Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
φύλο, φυλοτικός, φυλοτικό χάσμα
gender, gender gap
 
 

Ναι, φυλοτικό γιατί το φυλετικό έχει αλλες έννοιες και προεκτάσεις. Φυλοτικό που αναφέρεται στα δυο, και βάλε, φύλα.

Καταχώρηση: 21/11/2015 16:38
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS