Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
εταιρική μετοίκηση
corporate inversion, inversion
 
 

Η για λόγους φορολογίας, συνήθως, μετοίκηση των κεντρικών γραφείων μιας εταιρείας σε άλλη χώρα. Μπορεί να είναι και για λογους πιο αποτελεσματικού λαδώματος.

Καταχώρηση: 23/11/2015 19:38
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS