Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
counterculture
αντικουλτούρα
 
 

Η αντίθεση στην κυριαρχούσα κουλτούρα μιας χώρας, μιας πόλης ή ενός χωριού ακόμα και σε ένα παγκόσμιο κίνημα ή δράση. Έχει τα αρνητικά και θετικά της.
 

Καταχώρηση: 10/12/2015 18:06
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS