Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
απόκομμα, πατήστε για πλήρη εμφάνιση
message clipped, view entire message
 
 

Μνμ που παρουσιάζεται στο τέλος κειμένου για παραπομπή στο πλήρες κείμενο. Διαφορετικό από την ακροκοπή και περικοπή.  Το ίδιο με «περισσότερα=more»

Καταχώρηση: 18/12/2015 13:06
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS