Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ETSI, European Telecommunications Standards Institute
ΕΙΤΠ, έιταυπι, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προδιαγραφών
 
 

Το ΕΙΤΠ είναι το ευρωπαϊκό ινστιτούτο που από το 1988 (κάπως αργά) συστάθηκε και τυποποιεί πρότυπα για τις τηλεπικοινωνίες, ραδιοφωνία, τηλεφωνία, διαδίκτυο. Είναι αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  και ότι προδιαγράψει εφαρμόζεται εκτός αν δεν εφαρμοστεί.

Καταχώρηση: 18/12/2015 18:48
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS