Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
σταδιακά, αποσπασματικά, κομματιαστά, τμηματικά, βηματικά, κατά μέλη, καταμέλη
piecemeal
 
 

Μεγάλη έννοια, θεωρητική, συμπεριφοριστική, πολιτική, σχετιστική.
Λοιπόν: Πάνω σε ένα θέμα, οτιδήποτε προς επίλυση, υπάρχουν πολλές πιθανές δράσεις. Μπορούμε να χτίσουμε πάνω σε υφιστάμενη κατάσταση, να διαλύσουμε την υφιστάμενη κατάσταση και να εγκαταστήσουμε άλλη, να κάνουμε .ότι θέλουμε δια μιας ή διαλέξτε από την πληθόρα των ελλξμικών λέξεων αναλόγως της κατάστασης. Αυτό το κατά μέλη (κάπου το είδαμε) μας άρεσε..

 

Καταχώρηση: 01/01/2016 18:38
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS