Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΜΠΜΤΠ, μιπιμιταυπί, μη πτητική μνήμη τυχαίας πρόσβασης
NVRAM, Non-volatile random-access memory
 
 

Η ΜΤΠ, μνήμη τυχαίας πρόσβασης, όπου φορτώνονται το ΛΣ και άλλα προγράμματα που ανοίγουμε είναι πτητική, δηλ. με την απηλέκτριση χάνει ότι έχει μέσα. Η ΜΠΜΤΠ κατακρατεί ότι έχει ή ότι επιλέξουμε να κρατήσει. Είναι μη πτητική.

Καταχώρηση: 26/12/2015 13:22
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS