Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
με νεροαψίδα, υποδοχή νεροαψίδας, χαιρετισμός νεραψίδας
water cannon salute, water salute
 
 

Μας έγινε εισήγηση ν αποδώσουμε τη φράση και το κάναμε αμέσως πριν μας προλάβει κανένας δημοσιογράφος με κανονιές νερού.

 

 

 

 

Καταχώρηση: 01/01/2016 04:33
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS