Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
economies of scale, diseconomies of scale
οικονομίες κλιμακος, ανοικονομίες κλίμακος
 
 

Παρουσιάζεται ο όρος πάντα στον πληθυντικό γιατί είναι πολλές οι οικονομίες και ανοικονομίες κλίμακος. 
Οι οικονομίες κλίμακος προέρχονται από ευρεία εξειδίκευση των διαδικασιών παραγωγής.

 

Καταχώρηση: 07/01/2016 14:09
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS