Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
section sign, double S, §
δίσιγμα, εδαφιόσημο, §, ενότητα
 
 

Παλιά -πόσο παλιά;- το δίσιγμα, §, ήταν το σύμβολο για την παράγραφο. Με την εμφάνιση των επεξεργαστών λέξεων εμφανίστηκε ως σύμβολο για το εδάφιο (ενότητα).
Σύμβολο για την παράγραφο έγινε το πργρφσμο, ¶. Υπάρχει μικρή ανάμιξη στις χρήσεις. Απόφαση χρειάζεται. Δίσιγμα, §, για εδάφιο, ενότητα, και παραγραφόσημο, ¶, για παράγραφο.
Αυτή είναι τελεία . και αυτή είναι παύλα -.-

Καταχώρηση: 21/01/2016 15:48
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS