Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ingress, egress
εισροή, εκροή
 
 

Δεν είναι είσοδος και έξοδος ρε παιδιά, πώς να το κάμουμε. Οι είσοδος/έξοδος είναι πύλες που απλώς μπαίνεις ή βγαίνεις. Οι ingress/egress είναι διαδικασίες, πορείες με κομβοτάξια και άλματα και διευθύνσεις με μαζικές διευθετήσεις. Πώς να το κάνουμε;
 

Καταχώρηση: 05/02/2016 23:52
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS