Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
flexible screen, rollable display, roll-up screen
εύκαμπτη οθόνη
 
 

Κάτι που πειραματόζονται λίγα χρόνια τώρα. Γιατί; Δεν ξέρουμε.

Καταχώρηση: 08/02/2016 13:14
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία