Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
interferometry, interferometer
παρεμβαλλομετρία, παρεμβαλλόμετρο
 
 

Όχι συμβολομετρία ρε παιδιά, όχι. Δεν είναι μέτρημα συμβόλων. Ούτε είναι συμβαλλομετρία, κανένας δεν συμβάλλει σε τίποτε.


Η παρεμβαλλομετρία στην φυσική, ηλεκτρονική, σωματιδιακή και αλλού είναι η μελέτη ενός φαινομένου με χρήση διαφόρων μέσων για την ορθή απεικόνιση, διαμόρφωση, ανίχνευση, αν μπορεί να γίνει, ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες παραμορφώσεις, εκτοπίσεις κ.α. δηλ. παρεμβολές φυσικές και όχι.


Τον Φεβ. 2016 επιστήμονες στα LIGO, Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory, της Λουϊζιάνας και Ουάσιγκτον μέτρησαν για πρώτη φορά βαρυτικά κύματα.

Καταχώρηση: 11/02/2016 17:58
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS