Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
γοργόνερα, ταχύς, γρήγορος, γοργός
rapids, rapid
 
 

Εδώ τα γοργόνερα είναι που μας ενδιαφέρουν. Η λέξη υπάρχει χρόοονια τώρα και τα λεξικά χάνονται μπροστά στο γοργόνερο ποτάμι και στα γοργόνερα -μέρη του ποταμού-.

Καταχώρηση: 13/02/2016 17:05
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS