Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
IQ, intelligence quotient, IQ test
ΔΝ, δινί, Δείκτης Νοημοσύνης, Μέτρηση ΔΝ, ΜΔΝ
 
 

Το quotient  είναι το πηλίκο, ο αριθμός που απομένει ύστερα από διαίρεση. Το IQ  προέρχεται από τα γερμ. Intelligenzquotient περιγραφικός όρος για τον τρόπο μέτρησης νοημοσύνης. Δείκτης Νοημοσύνης (ΔΝ, δινί) είναι πολύ καλός όρος στα ελλ. Και ΜΔΝ, Μέτρηση Δείκτη Νοημοσύνης (μιδινι) πολύ καλός όρος για το IQ test. Όχι ΜηΔέΝ, γιατί αυτό είναι το πηλίκο της μιδινί των περισσότερων από μας.
Υπάρχει και η μέτρηση ευφυίας (intelligence test) που είναι γενικότερος όρος. Η ΜΔΝ είναι ένας ειδικός τρόπος μέτρησης της νοημοσύνης. Τώρα τι είναι νοημοσύνη και τι ευφυΐα, άστα.


Επαναλαμβάνουμε: Οι μεταφράσεις που δίνουμε είναι πολύ μελετημένες. Αν ξέρετε κάτι καλύτερο πέστε μας το.
Τα ακρωνύμια που δίνουμε είναι εισηγήσεις αν κάποιος θέλει να τα χρησιμοποιήσει.
Είπαμε. Πρώτα πλήρη αναφορά στον όρο με παρενθετική ένδειξη του ακρωνυμίου και ύστερα χρήση μόνο του ακρωνυμίου. Αν υπάρχουν κι άλλα ακρωνύμια δίνεται πιο συχνά ανάπτυξη του πλήρους όρου στο κείμενο. Η ελληνική έχει πολλή δρόμο να καλύψει στην μετατροπή ακρωνυμίων σε αρκτικόλεξα. Πρώτ’ απόλα χρειάζεται καλές εννοιολογικές μεταφράσεις με καλή ενδογενή βάση.

Καταχώρηση: 16/02/2016 12:45
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS