Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
καράτι, καράτιο
carat, carato
 
 

Η κερατέα κάνει κεράτια, δηλ. η χαρουπιά κάνει χαρούπια. (στα κυπ. με παραφθορά η τερατσιά κάνει τεράτσια).

Λοιπόν τα τεράτσια (κεράτια, ξυλοκέρατα, χαρούπια) φέρουν εσωτερικά μικρούς σπόρους, μοιάζουν με φακές. Αυτοί οι σπόροι είναι μικρού αλλά σταθερού βάρους με ελάχιστες αποκλίσεις. Αυτοί οι σπόροι χρησιμοποιούνταν για ζύγιση χρυσού. Από τα κεράτια το καράτι και το carato, carat.

Καταχώρηση: 13/03/2016 10:19
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS