Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
Cynthia, Cinthia, Cindy
Κυνθία
 
 

Ένα βουνό στη Δήλο ονομάζεται Κύνθος. Εκεί γεννήθηκε η Άρτεμης η Κυνθία. Γι’ αυτό έχουμε Κυνθίες, Σύνθιες και Σύντες.

Καταχώρηση: 31/03/2016 20:22
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS