Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
check in, check-in
έλεγχος εισόδου
 
 

Αυτό το «Check in» δεν το προλάβαμε ενώ θα μπορούσαμε. Ξεκίνησε με την άφιξη στην υποδοχή ξενοδοχείου με αίτημα την είσοδο και/ή παραμονή, συνεχίστηκε στα λιμάνια, αεροδρόμια και τώρα προχωρεί στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα. Η πιο απλή απόδοση είναι «έλεγχος εισόδου» και σταματούμε εδώ. Στα αεροδρόμια και λιμάνια έχουμε μέσα στα πλαίσια του Ελέγχου Εισόδου και έλεγχο διαβατηρίων (Passport Control).
Λοιπόν, Έλεγχος Εισόδου. Αν αυτός ο έλεγχος περιλαμβάνει Έλεγχο Διαβατηρίων, Έλεγχο Ασφαλείας,  Έλεγχο Αποσκευών ας το αφήσουμε στις δευτερεύουσες σημάνσεις.


Έλεγχος Εισόδου, σε αεροπλάνα και βαπόρια και ξενοδοχεία, λέσχες και υπουργεία και τελειώσαμε.

 

Καταχώρηση: 07/04/2016 15:33
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS