Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
FDI, Foreign Direct Investment
ΑΞΕ, Άμεση Ξένη Επένδυση
 
 

Πρόκειται για μέτρηση των ξένων κεφαλαίων που εισρέουν σε μια χώρα και επενδύονται σε παραγωγικούς τομείς. Μεγάλη εισροή κεφαλαίων και επένδυσή τους  στην πραγματική οικονομία είναι ένδειξη εμπιστοσύνης στην παραγωγικότητα και ανάπτυξη μιας χώρας.

Καταχώρηση: 25/04/2016 10:07
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS