Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΑΞΕ, Άμεση Ξένη Επένδυση
FDI, Foreign Direct Investment
 
 

Πρόκειται για μέτρηση των ξένων κεφαλαίων που εισρέουν σε μια χώρα και επενδύονται σε παραγωγικούς τομείς. Μεγάλη εισροή κεφαλαίων και επένδυσή τους  στην πραγματική οικονομία είναι ένδειξη εμπιστοσύνης στην παραγωγικότητα και ανάπτυξη μιας χώρας.

Καταχώρηση: 25/04/2016 10:07
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία