Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
διάκριση πεζών κεφαλαίων, χωρίς διάκριση πεζών κεφαλαίων
case sensitive, case-sensitive, case insensitive
 
 

Αναφέρεται σε λειτουργίες ή προγράμματα αναζήτησης τα οποία στην αναζήτηση διακρίνουν ή δεν διακρίνουν μεταξύ πεζών και κεφαλαίων. Εάν έχετε αμφιβολίες χρησιμοποιείται πεζά γιατί συνήθως, και εάν το πρόγραμμα κάνει διάκριση, τα βασικά στοιχεία αναγνώρισης δίδονται σε πεζά. Σ' αυτό το ιστοτάξιο η Μετάφραση και Αναζήτηση δεν διακρίνουν πεζά, κεφαλαία. Η Αναζήτηση δεν διακρίνει ούτε τόνους. Για την ευκολία σας.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS