Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
supermajority, qualified majority
ενισχυμένη πλειοψηφία
 
 

Σχεδόν πάντα για σημαντικές αλλαγές σε Σύνταγμα, Καταστατικό ή πολιτιακές καταστάσεις απαιτείεται από οποιοδήποτε σώμα ενισχυμένη πλειοψηφία. Δηλ 3/4, 3/5.

 

Καταχώρηση: 28/05/2016 23:26
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS