Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ουράνιος θεός, ουράνια θεότητα
sky god, sky deity
 
 

Εδώ θα εισηγηθούμε μια γλωσσική και νοηματική διαφοροποίηση. Ουράνιος θεός και ουράνια θεότητα νάναι η απόδοση της κατοικίας και ύπαρξης του θεού στον ουρανό όπως το θέμα θα προσεγγιστεί αρχαιολογικά, κοινωνιολογικά ανθρωπολογικά, αθεϊστικά κλπ.


Επουράνιος Θεός νάναι αυτός που δοξολογούμε στις εκκλησιές. Η διαφοροποίηση αυτή υπάρχει στην αγγλική.

Καταχώρηση: 02/06/2016 13:24
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS