Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
σπόρος, σπορά, σπέρνω, σπερμένος, εμβάλλω, εμβολή, εμβόλιμος
seed, seedind, seeded
 
 

Ντξ οι σπορές και τα θέροι, αυτά τάχαμε πολύ πιο πριν από πολλούς.
Εδώ μας ενδιαφέρει η χρήση του όρου «seeded» σε ανοικτούς αγώνες πολλών αθλημάτων. Κατ΄ ακρίβεια «seeded» σημαίνει και εδώ σπαρμένος με μια άλλη διαδικασία όμως από αυτή της σποράς. Ανάλογα με μια κατάταξη σε κατάλογο ικανοτήτων αρκετοί καλοί παίκτες, τοποθετούνται (εμβάλλονται) σε ομάδες ώστε να μην αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλο στους αρχικούς αγώνες. Για να μην αλληλοαποκλειστούν και να πάρει το πρωτάθλημα ο άσχετος. Εμβάλλω, εμβολή και εμβόλιμος τοποθέτηση, τοποθετημένος.

Καταχώρηση: 15/07/2016 11:33
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS