Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
miniature, miniaturize
μικρογραφία, μινιατούρα, μκροποιώ, μικροποίηση, μικρογραφώ, μικρογράφηση
 
 

Τι μας ενδιαφέρει εδώ είναι το ρήμα «miniaturize, -ise». Δεν βρήκαμε καλή, έστω αποδεκτή απόδοση του. Το μικρογραφώ, μικρογραφία αποδίδουν σε μικρό βαθμό το τι γίνεται για δεκαετίες τώρα, και συνεχίζεται, σε όλες τις συσκευές και κυκλώματα. Το ελαχιστοποιώ ας το αφήσουμε για μη μηχανικά πράματα. Μικροποιώ και μικροποίηση πάει γάντι.


Έχουμε και το σμικρύνω, σμίκρυνση, σμικρογραφία,  αποδίδει επακριβώς το τι γίνεται ακόμα και στο μοριακό επίπεδο. Σνμκροποιώ, σμικροποίηση., Πάρακάτω.

Καταχώρηση: 23/07/2016 14:16
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS