Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
υπερυψωμένο λεωφορείο
TEB, straddle bus, Transit Elevated Bus
 
 

Το δοκιμάζουν στην Κίνα. Είναι ένα λεωφορείο που διασκελίζει το δρόμο και ότι έχει από κάτω, δηλαδή αυτοκίνητα και περνά από πάνω. Δεν πετά, απλώς είναι αρκετά φαρδί και ψηλό.
Τώρα, είναι θέμα ταχύτητας. Αν τα αυτοκίνητα τρέχουν περισσότερο από το διάσκελο, πώς θα τα διασκελίζει. Κινείται πάνω σε ράγες που βρίσκονται εκατέρωθεν του οδοστρώματος.


Θα μπορούσαμε ίσως να το πούμε υπερλεωφορείο; Είμαστε ανοικτοί σε εισηγήσεις.

 

Καταχώρηση: 10/09/2016 14:43
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS