Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη

διατεχνολογική εφαρμογή
 
 

Εφαρμογή μιας τεχνολογίας όχι για τον σκοπό που επινοήθηκε αλλά για κάτι άλλο. Να τρως σουβλάκι μέσα απ’ το ποτήρι, ας πούμε. Κάποτε δουλεύει συχνά όχι.

Καταχώρηση: 12/08/2016 12:28
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS