Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
suply and demand, demand and supply
προσφορά και ζήτηση, ζήτηση και προσφορά
 
 

Όπως θέλετε βάλτε το. Η πιο βασική θεωρία της οικονομικής που καθορίζει τιμές και τη λειτουργία της αγοράς.

Καταχώρηση: 17/08/2016 17:21
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS