Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
mulitplayer online game
πολυπαιχνίδι σεροή
 
 

Είπαμε, δεν είναι αναγκαία η κυριολεκτική μετάφραση που πολύ συχνά οδηγεί σε γλιστερές ατραπούς. Το «multiplayer» να το αποδώσουμε ως «πολύπαιχνίδι» και το «online» το αποδώσαμε «σεροή» και επιμένουμε. Πολυπαιχνίδι Σεροή, και τελειώσαμε.
Ωωωχχχ.

Καταχώρηση: 21/08/2016 13:07
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS