Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ζωντανή ρωή, άμεση ροή
livestream, live streaming
 
 

Όπως έχουμε ζωντανή μετάδοση ή άμεση μετάδοση στο ραδιόφωνο και τηλεόραση έχουμε ζωντανή ροή ή άμεση ροή στο διαδίκτυο.

Καταχώρηση: 30/08/2016 11:14
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS