Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
κοιν., κοινοποίηση
cc, courtesy copy, carbon copy
 
 

Η κοινοποίηση μιας επιστολής γίνεται σε πρόσωπα που έχουν, ή θα έπρεπε να έχουν γνώση για το θέμα. Δεν αναμένεται οποιαδήποτε δράση εκ μέρους αυτών στους οποίους έχει κοινοποιηθεί μια επιστολή. Συχνά βεβαίως, αν κάποιος από όσους έχουν πάρει κοινοποίηση, έχει να πει κάτι σχετικό, δικαιούται να επέμβει με αναφορά στην κοινοποίηση.


Όσοι έχουν πάρει κοιν. μιας επιστολής ή ηλ-τα αναφέρονται στον κατάλογο των κοινοποιήσεων ώστε να ξέρουν όλοι ποιοι έχουν παραλάβει την ίδια επιστολή. Υπάρχει και η αθ. κοιν. (αθέατη κοιν. BCC, blind courtesy copy) óπου, συνήθως λόγω μεγάλου αριθμού ληπτών, δεν αναφέρονται.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS