Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
m-learning, mobile learning
κ-μάθηση
 
 

Δεν προλάβαμε να χωνέψουμε το e- ως Πρόθεση και μας ήλθε το i- και τώρα το m-. Ως πρόθεση σημαίνει κάτι ου γίνεται μέσω κινητού τηλεφώνου.

Στην περίπτωση του m-learning τι θα λέγατε κ-μάθηση (κι-μάθηση); Εισηγήσεις;

Καταχώρηση: 29/10/2017 14:27
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS