Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
m-learning, mobile learning
κ-μάθηση
 
 

Δεν προλάβαμε να χωνέψουμε το e- ως Πρόθεση και μας ήλθε το i- και τώρα το m-. Ως πρόθεση σημαίνει κάτι ου γίνεται μέσω κινητού τηλεφώνου.

Στην περίπτωση του m-learning τι θα λέγατε κ-μάθηση (κι-μάθηση); Εισηγήσεις;

Καταχώρηση: 29/10/2017 14:27
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS