Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
σεξουαλική εκμετάλλευση, σεξμετάλλευση
sextortion, sexual extortion
 
 

Σκευτόμαστε, μελετούμε πολύ και εισηγούμαστε. Μια λέξη αντί δυο, περιεκτική και επακριβώς.
Σεξμετάλλευση. Γιατί όχι;


Στην περίπτωση τούτη ο κανόνας είναι: «Σε συνδιασμό λέξεων αφαιρούνται ομόηχα στοιχεία».

Καταχώρηση: 30/11/2016 13:13
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS