Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
i, i-, intelligent
ε-, ευ-, ευφυής, ευφυές
μα ποιοι
 
 

i, i- για intelligent. Αυτό το i- είναι πλέον πρόθεση στην αγγλική. Εδώ θα ακολουθήσουμε όπως και στην περίπτωση του η-, ηλ. Προτείνουμε λοιπόν το ε- και ευ- (αν η επόμενη λέξη αρχίζει από φωνήεν ή κ,π,τ) ως πρόθεση για το ευφυές. Δηλ. i-car, i-phone, ευ-αυτκντο, ευ-τλφνο ή ευφωνο.


Αν δεν πάρουμε σημαντικές απφοάσεις σχετικά με τη γλώσσα μας μην βράσετε όριζαν. Πρέπει να προχωρούμε. Διαφορετικά!


- Μα ποιοι είστε;
- Είπαμε, Ούτινες.

Καταχώρηση: 05/12/2016 14:59
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS